K212-Christen Hansen Spangsberg, 1697-1747, og K213-Ingeborg Christensdatter, 1685-1766Christen Hansen Spangsberg blev født 05-01-1697 i Strandby, Skads, Jerne Sogn, Ribe Amt. I kirkebogen er der et hul ved hans dåb, og man kan kun se, at en af fadderne hed Søren.Chr. h. Spangsberg døde 03-08-1747 i Uglvig, og blev begravet 11-08-1747 i Jerne.Han ejede Uglviggaard i Jerne, og 16-04-1738 købte han Lykkegaard af Hans Hansen Kragh i Ribe - men han afhændede gården til dens fæster, Thomas Madsen.

Brøndum Kirke

På hans gravsten har de efterladte anført, at han var ejer og patron for Brøndum Kirke samt en del jorder. Om hans køb af Brøndum Kirke fortælles følgende (står i slægtsbogen, men uden kildeangivelse): "Der var auktion over kirken, og blandt de købelystne var Chr. H Spangsberg også mødt. Da han var blandt de højstbydende, spurgte auktionsholderen ham i en noget barsk tone om han kunne stille kaution. Hertil skal Chr. H Spangsberg have svaret, at hvis auktionsholderen ville vente, så skulle han stille Christian og Frederik. Spangsberg drog så hjem, og noget efter kom han ridende tilbage med en tværsæk, fyldt med pengene, på hestens ryg. Auktionsholderen skal have gjort store øjne, da den tarveligt klædte bonde kunne udbetale kirkens købesum i klingende mønt". Udraget er oprindeligt vist fra Hans Nielsens bog om Spangsberg slægten.Han blev trolovet med Ingeborg Christensdatter 28-10-1717, og de blev gift 15-12-1717. Ingeborg Christensdatter blev født 16-12-1685 i Veldbæk, Jerne Sogn, Skats Herred, Ribe Amt. Forældrene var K880-Christen Olufsen og K881-Anne Hansdatter. Hun døde Juni 1766 og blev begravet: 29-06-1766 i Jerne, Esbjerg Sogn, Ribe Amt.Ægteskabet med Chr. Hansens Spangsberg var hendes 3., idet hun blev gift med med Niels Jensen i 1705, men han døde i 1715. Derefter giftede hun sig med Søren Sørensen, der imidlertid døde i 1717, hvor hun så giftede sig med Christen Hansen Spangsberg.Børn:

K106-Søren Christensen Spangsberg, 13-03-1727 - 08-09-1799

Niels Christensen Spangsberg, 24-11-1722 - 16-07-1783

Hans Christensen Spangsberg, 06-01-1716 - 29-01-1716

Mette Christensdatter, 29-0-1719 - 10-03-1739

Edel Christensdatter, 23-02-1726 - 02-03-1732Da Christen døde, boede hans enke hos sønnen i ca. 20 år.

Mailadresse

Skriv venligst såfremt du har yderligere oplysninger.

Opdateret d. 12.10.2011