K08 Søren Nielsen, ~1789-1843 og K09 Anette Marie Rasmusdatter, 1801-?Søren Nielsen blev født mellem 1789 og 1792. Fødestedet kendes ikke. Ved Folketællingen Låsby 1834 er han opført som gift gårdmand i Flensted, 45 år gammel, og skulle således være født ca. 1789. Men 28-10-1820 vies han i Låsby, og i vielsesnotatet opgives han at være 28 år, dvs. født ca. 1792. Ved Folketælling Låsby 1840 er hans alder opgivet til 50 år, dvs. født ca. 1790, og nærmere kommer jeg det næppe.Anette Marie Rasmusdatter må være født ca. 1801, idet hun ved deres bryllup var 19 år. Hun skulle være fra Flensted, men noget dåbsnotat findes ikke på hende. I Flensted var ved folketællingen 1787 en enkelt Rasmus, han var imidlertid ugift og daglejer. Ved folketællingen 1801 finder jeg hende ikke i Flensted, ej heller nogen Rasmus. Denne forlketælling er imidlertid vanskelig at læse. Her ses bryllupsnotatet - bemærk at Rasmusdatter synes overstreget: Mysterierne omkring Søren og Annette bliver imidlertid endnu værre. Af folketællingen i 1840 fremgår at de har 6 børn, bl.a. K04-Peder Sørensen. Desuden har de en tjenestepige, Ane Jensdatter, der er 17 år og ugift. Ved folketællingen i 1845, altså 5 år senere, findes K04-Peder Sørensen og flere andre af børnene boende på en gård, hvor husfaderen er Christen Andersen og husmoderen Ane Jensdatter, der nu er 24 år. Det er således uklart, om der er tale om den tidligere tjenestepige. K04-Peder Sørensen står opført som "deres barn", men ved folketællingen 1850 er det blevet rettet til "deres stedbarn".Men forældrene er forsvundet, og de fremstår ikke som døde i kirkebogen. I 1848 konfirmeres K04-Peder Sørensen, men da er forældrene heller ikke med.11-11-1843 dør en Søren Nielsen i Låsby, alderen opgives til 53 år, og han står vist angivet som "gaardmand Flensted Mark", så det kan være vores Søren Nielsen. Om konen finder jeg ingenting.

Mailadresse

Skriv venligst såfremt du har yderligere oplysninger.Opdateret d. 11.10.2011