Anetavle for Peder Sørensen, Kis' far.Anenumre: En far har anens nr. x2, moderen har anens nummer x2+1 - afvigelser forekommer dog ved anesammenfald.

Proband

1: Peder Sørensen, 1905-1988


Forældre

2: Søren Sørensen, 1876-1950 - 3: Else Pedersen, 1881-1906


Bedsteforældre

4: Peder Sørensen, 1834-? - 5: Maren Nielsen, 1844-?

6: Hans Christian Pedersen, 1849-1926 - 7: Christiane Christiansen, 1852-1924


Oldeforældre

8: Søren Nielsen, 1789-1843 - 9: Anette Marie Rasmusdatter, ~1801-?

10: Niels Hansen, 1795-1871 - 11: Johanne Bendtsdatter, 1801-1894

12: Peder Christian Hansen, 1819-1884 - 13: Else Sørensen, 1822-1886

14: Christian Christensen, 1799-1861 - 15:Ane Nielsdatter, 1814-?


Tip-1 oldeforældre

16: NN - 17: NN, 18: NN - 19: NN

20: Hans Adsersen, 1763-1839 - 21: Anne Marie Nielsdatter, 1771-1853

22: Bendt Adsersen Sudergaard, 1762-1837 - 23: Maren Christensdatter, 1776-1861

24: Hans Christensen, 1779-1862 - 25: Ellitz Pedersdatte, 1797-1881

26: Søren Nielsen, 1785-1847 - 27: Karen Christensdatter, 1797-1878

28: Christen Christiansen - 29: Anne Christensen, 1780-?

30: Niels Jessen, ~1754-1834 - 31. Maren Pedersdatter, f. 1783-1861


Tip-2 oldeforældre

32-39: NN

40: Adser Jensen, f. 1725-1799 - 41: Kirstine Hansdatter, ~1725-1805

42: Niels Grem - 43: NN

44: Adser Bendtsen, ~1729-1798 - 45: Maren Madsdatter, ~1732, † efter 1801

46: Christen Nielsen, 1724-1804 - 47: Karen Jensdatter, 1734-1818

48: Christen Pedersen, 1753-? - 49: Anne Jensdatter, f. ca. 1751

50: Peder Pedersen, ~1759-1834 - 51: Johanne Madsdatter, 1753-1825

52: Niels Thomsen, 1750-1820 - 53: Ingeborg Sørensdatter, 1754-1833

54: Christen Mortensen, 1768-1812 - 55: Else Jensdatter, 1766-1799

56-57: NN

58: Christen Nielsen, ~1748 - 59: Anne Christensdatter, f. ?

60: Jes Nielssen, ~1727-1787/1801 - 61: Mette Hansdatter, 1734-1791

62: Peder Pedersen, ~1731-1808 - 63: Birthe Nielsdatter, f. ~1747


Tip-3 oldeforældre

64-79: NN -

80: Jens Nielsen, ~1697-1780 - 81: Kirstine Adserdatter, 1696-1760

82-91: NN

92: Niels Jensen - 93: Maren C.

94: Jens Hansen, ~1697-1780 - 95: NN -

96: Peder Hansen, ca. 1712-1771 - 97: Anne Nielsdatter, ca. 1719-1772

98-99: NN

100: Peder Christensen, 1720-1782 - 101: Ellids Pedersdatter, ca. 1721-1776

102: Mads Christensen, ca. 1723-1764 - 103: Maren Mortensdatter, ca. 1724-1809

104: Thomas Michelsen, ca. 1706-1751 - 105: Ellen Nielsdatter, ca. 1705-1788

106: Søren Christensen Spangsberg, 1727-1799 - 107: Mette Sørensdatter, 1729-1805

108: Morten Sørensen, 1740-1782 - 109: Karen Christensdatter, 1746-1770

110: Jens Lauridsen, 1738-1793 - 111: Karen Madsdatter, 1742-1772

112-127: NN


Tip-4 oldeforældre

128-159: NN

160: Niels Jensen Harboe, 1662-1745 - 161: Margrethe Christensdatter, 1663-1738

162: Adser Christensen, ~1667-1751 - 163: Anne Eriksdatter, ~1668-1736

164-205: NN

206: Morten Thygesen, ~1690-1759 - 207: Mette Nielsdatter, 1691-1747

208-215: NN

212: Christen Hansen Spangsberg, 1697-1747 - 213: Ingeborg Christensdatter, 1685-1766

214: Søren Mortensen, 1708-1783 - 215: Karen Jessdatter, 1699-1793

216: Søren Olesen, 1705-1783 - 217: Kirsten Mortensdatter, 1716-1789

218: Christen Nielsen, 1703-1779 - 219: Giertrud Pedersdatter, 1718-1786

220: Laust Hansen, 1703-1764 - 221: Else Jensdatter, ~1709-1780

222: Mads Thomsen, 1716-1777 - 223: Anne Sørensdatter, 1719-1784

224-255: NN


Tip-5 oldeforældre

256-423: NN

326:Erik Clemmensen, ~1628-1698 - 327: NN

328-413: NN

414: Niels Lauridsen, ~1662-1691 - 415:Maren Eskesdatter ~1663-1733

416-423: NN

424: Hans Christensen Spangsberg, 1667-1737 - 425: Edel Christensdatter, 1674-1751

426-427: Christen Olufsen, ~1639-1716 - 427: Anne Hansdatter, ~1645-~1702

428: Morten Sørensen, 1673-1739 - 429: NN

434: Morten Mortensen, ~1670-1740 - 435: Maren Jensdatter, ~1692-1772

436-437: NN

438: Peder Knudsen, 1697-1758 - 439: Karen Hansdatter, 1685-1741

440: Hans Christensen, ~1669-1737 - 441: Use Mortensdatter, ~1673-1717

442: Jens Christensen Spangsberg, ~1670-1738 - 443: Mette Sørensdatter, 1683-1717

444: Thomas Madsen, 1687-1757 - 445: Karen Sørensdatter, 1693-1766

446: Søren Nielsen Øle, ~1683-1726 - 447: Johanne Pedersdatter, 1701-1784

448-511: NN


Tip-6 oldeforældre

512-847: NN

848: Christen Gregersen, ~1616-1691 - 849: Else Hansdatter, 1640-1690/94

850: Christen Hansen, ~1655-~1680 - 851: Maren Nielsdatter,~1655-~1710

852: Oluf Madsen, ~1605-1678 - 853: Dorthe Christensdatter, ~1610-1702

854-883: NN

876: Knud Sørensen, ~1659-1738 - 877: NN

878-879: NN

880: Christen Olufsen, ~1639-1716 - 881: Anne Hansdatter, ~1645-1702

882-883: NN

884: Identisk med 848 (far til både 424 og 442) - 885: Identisk med 849

886: Søren Nielsen Esbjerg, ~1647-~1692 - 887: Maren Nielsdatter, se 851

888: Mads Thomsen, 1635-1722 - 889: Kirsten Nielsdatter, ~1645-1721

890: Søren Nielsen Esbjerg, 1652-1713 - 891: Anne Hansdatter, 1664-1717

892: Niels Lambertsen, ~1640-? -893: NN

894: Peder Christensen Spangsberg, 1671-1742 - 895: Anne Jensdatter, 1676-1737

896-1023: NN


Tip-7 oldeforældre

1024-1695: NN

1696: Gregers Clemensen, 1590-1660 - 1697: Marin Christensdatter, 1595-~1661

1698: Hans Christensen Lykke, ~1610-~1669 - 1699: Kirsten Hansdatter, ~1615-1677

1700-1701: NN

1702: Niels Simonsen - 1703: ? Lauridsdatter

1704: Mads Lauridsen, ~1575-efter 1655 - 1705: Anne Olufsdatter, f.~1580

1706-1759: NN

1760: Oluf Madsen, ~1605-1678 - 1761: Dorthe Christensdatter, ~1610-1678

1762-1771: NN

1772: Niels Hansen, d. 1654 - 1773: Dorthe Christensdatter, ~1610-~1700

1774-1775: NN

1776: Thomas Pedersen, ~1617-1667 - 1777: Anne Jesdatter, ~1617-1680

1778-1783: NN

1782: Hans Christensen, ~1725-~1700 - 1783: Karen Thomasdatter, ?-~1671

1784: Lambert Nielsen, ?-1668 - 1785: Birte Nielsdatter, ~1613-?

1786-1789: NN

1790: Jens Christensen, ~1645-? - 1791: Johanne Hansdatter, ~1650-?

1792-2047: NN


Tip-8 oldeforældre

3392: Clemen Andrup f. ultimo 1500-? - 3393: Ukendt

3396: Christen Jensen, ~1580-? - 3397: Ukendt

3398: Hans Jørgensen, f. ~1590 - 3399: Anne Hanskone

3520: Mads Lauridsen, f. ~1575-efter 1655 - 3521: Anne Olufdatter, ~1580- ?

3546: Christen Pedersen, ~1575-~1660 - 3547: Maren Thomasdatter, ~1580-1654

3554: Jes Pedersen, før 1598-1648 - 3555: Bodil Jeskone, før 1598-1648

3564: Christen Christensen, ?-~1637 - 3565: Anne Hansdatter, ?-1689

3566: Thomas Jensen, ?-1669 - 3567: Elle Jensdatter, ~1645-?


Tip-9 oldeforældre

7094: Thomas Madsen, ? - 7095: Dorthe ?

7128: Christen Jensen, ~1580-1617 - 7129: Ukendt, menes født 1585

samt utallige ukendte.Opdateret d. 11.8.2012