Henning Lindeberg

Skolegang

Jeg er født i København i 1943. Mine forældre var henholdsvis bogbinder og dameskrædderinde, og ingen af dem havde nogen særlig skoleuddannelse. På Holbergskolen blev det klart, at jeg var uegnet til en boglig uddannelse, og jeg blev flyttet fra "mellemskolen" til "fri mellem". Det har været omkring 1957.

Læretid

Som 14-årig forlod jeg skolen og kom i lære i Mørkhøjdal Isenkram, dér var jeg 1958-1962. Dengang var læretiden 4 år, og arbejdstiden var fra butikken åbnede til 1/2 time efter lukketid. dvs. omkring 59 timer/uge. Der var 2 ugers sommerferie, vinterferie fandtes ikke, og der var ingen fridage ud over helligdagene. Set med nutidens øjne er det vel en urimelig arbejdstid for et barn, men sådan blev det ikke opfattet dengang, hverken af "samfundet" eller af mig.

Efter min læretid begyndte jeg at læse til præliminæreksamen, hvortil jeg gik op som privatist, og derefter fortsatte jeg på studenterkursus, mens jeg arbejdede som bogholder. Jeg blev student 1966 fra det nyoprettede "Gentofte Kommunes Private Studenterkursus".

Tandlæge

Efter 1/2 års "gæsteoptræden" på DTU startede jeg i 1967 på det, der dengang hed Københavns Tandlægehøjskole. Samtidig arbejdede jeg som Taxa-chauffør. Jeg blev cand.odont. i 1972 og fik stilling som tandlægeassistent i Horsens, men rejste året efter til Norge, hvor jeg var assistent på Kjevekirurgisk Avd. i Trondheim.

Stud.med.

I 1974 rejste jeg til Odense, hvor jeg begyndte at læse medicin. Samtidig arbejdede jeg som konsulent på Odense Sygehus' odontologiske afdeling. I 1977 flyttede jeg til Århus, hvor studierne fortsatte, samtidig med at jeg arbejdede på kæbekirurgisk afdeling (dengang odontologisk afd.) på Århus Kommunehospital, og iøvrigt fortsatte lægestudiet ved Århus Universitet. Jeg blev cand.med. i 1979, og året før var jeg blevet gift med Kis.

Læge

Min første lægestilling var et 6-måneders vikariat på Patologisk Institut på Århus KH, og gennem mange år opretholdt jeg en forskningsmæssig tilknytning til institutet. Gennem forskellige ansættelser blev jeg i 1982 specialtandlæge i kæbekirurgi og i 1987 speciallæge i Øre-Næse-Halssygdomme. Forinden var jeg i 1986 blevet lic.odont. (PhD) ved Århus Tandlægehøjskole, og i 1991 blev jeg dr.med. ved Aarhus Universitet.

Gennem mange år var jeg censor ved Århus Tandlægeskole, bl.a. i oral kirurgi og anatomi, og fra 1998 var jeg censor i oral patologi ved Københavns Tandlægeskole. I en årrække var jeg censorformand ved Århus Tandlægeskole. I en periode var jeg censor i ØNH-sygdomme og virkede ved de 3 lægevidenskabelige fakulteter i Danmark.

1995-2003 var jeg lektor i oral patologi og oral medicin ved Århus Tandlægeskole.

2003-2007: Praktiserende ØNH-læge i Herning.

Siden September 2007 har jeg været pensionist.

Jeg har således sammenlagt arbejdet i 49 år.

Det er mange år siden at jeg meldte mig ud af tandlægeforeningen. Siden Januar 2015 har jeg ikke været medlem af Lægeforeningen.

Mine hovedinteresser gennem årene har været Oral Patologi, Oral Medicin og Humant Papillomavirus (HPV).Hvorfor gik det sådan?

Henning Lindeberg
Opdateret d. 24.10.2015